Nowy dowód osobisty usprawnić ma weryfikowanie naszej tożsamości nie tylko w kontaktach z administracją, czy służbą zdrowia, ale także z podmiotami komercyjnymi. Wbudowana warstwa elektroniczna zawierać będzie nasze dane identyfikacyjne oraz zdjęcie biometryczne. Chip, który zwierają nowe e-dowody funkcjonuje bezstykowo – oznacza to, że nie będzie konieczne wkładanie go do specjalnego czytnika, lecz jedynie przyłożenie. Innymi słowy, funkcjonować będzie podobnie do płatności zbliżeniowych, których codziennie dokonujemy w punktach usługowych.

Do czego możesz wykorzystać e-dowód?

• Do złożenia podpisu elektronicznego;
• Do weryfikacji tożsamości;
• Do rejestracji w placówkach medycznych;
• Do korzystania z elektronicznych bramek na terenie UE.

Co zrobić, aby uzyskać e-dowód?

Konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Możesz zrobić to na trzy sposoby.

1. Udajesz się osobiście do najbliższego urzędu – niezależnie od twojego miejsca zamieszkania czy zameldowania

Jeszcze przed wyjściem z domu możesz wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wzór bez problemu powinieneś znaleźć na rządowej stronie obywatel.gov.pl w sekcji Dokumenty. Taki sam wniosek znajdziesz również w urzędzie gminy. Możesz także poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony przez ciebie wniosek.

Nowy dowód osobisty umożliwia utworzenie z tzw. podpisu osobistego (należy zaznaczyć taką informację we wniosku). To zaawansowany podpis elektroniczny, który umieszczany jest w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem czy innym podmiotem publicznym jest tak samo ważny, jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami.

Razem z wnioskiem złożyć musisz:

• kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie,
• dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeśli masz,
• dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo.

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Nowy dokument otrzymasz maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Informację o tym, czy jest on już gotowy do odbioru, znajdziesz tutaj.

2. Wnioskujesz o e-dowód przez Internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o e-dowód przez internet, musisz mieć dostęp do tzw. profilu zaufanego. Jak go założyć? Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ponad to, musisz posiadać swoje zdjęcie w formie elektronicznej. Musi ono oczywiście spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego.

Masz już przygotowane zdjęcie i dostęp do Profilu Zaufanego? Oto kroki, które musisz wykonać, aby otrzymać e-dowód:

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
3. Wybierz sposób logowania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak się zalogować.
4. Wybierz powód ubiegania się o dowód.
5. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.
6. Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty.
7. Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Co to jest podpis osobisty.
8. Dołącz zdjęcie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
9. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).
10. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
11. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
12. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
o podpisem zaufanym,
o e-dowodem,
o certyfikatem kwalifikowanym.
13. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
14. Odbierz dowód. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Jak odebrać dowód osobisty.

3. Wniosek o dowód poza urzędem

Nie możesz udać się do urzędu np. ze względu na chorobę czy niepełnosprawność? Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik przekaż ci wszystkie informacje na ten temat.