Choć dokument z czipem jest w obiegu dopiero od marca, już musimy pracować nad jego zmianą. Powód? Nowe regulacje unijne.
Z początkiem sierpnia weszło w życie rozporządzenie PE i Rady 2019/1157, które wprowadza nowe standardy związane z tym, jak powinien wyglądać blankiet dowodu osobistego. Widoczny będzie musiał być np. dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument na tle unijnych symboli (12 żółtych gwiazd na białym tle). Nasz obecny wzór dowodu tego elementu nie zawiera.
Ale nie to jest największą komplikacją. W warstwie elektronicznej dokumentu (w czipie) będą musiały być zawarte również dwa odciski palców posiadacza w formatach cyfrowych. Takich danych w naszym e-dowodzie nie ma i – jak słyszymy od osób znających temat – „dogranie” ich do obecnego blankietu jest niemożliwe z uwagi na to, jak skonstruowana jest warstwa elektroniczna.