Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego? Czy można zrobić to przez internet czy konieczne będzie udanie się do urzędu? Czy musisz wymienić dotychczasowy dokument na nowy z warstwą elektroniczną? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym poradniku.

Jeśli właśnie ukończyłeś 18 lat lub zmieniły się twoje dane osobowe masz obowiązek uzyskania i posiadania ważnego dowodu osobistego. Osoby, które zgubiły dokument, taką informację powinny zgłosić w urzędzie oraz a następnie są zobowiązane złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Kiedy jeszcze trzeba wyrobić nowy dowód osobisty?

• gdy zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię;

• a także, gdy certyfikaty (dotyczy e-dowodów) w twoim dowodzie zostały unieważnione, bo np. minął termin ich zawieszenia.

Pamiętaj, że od 4 marca 2019 wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Jeśli jesteś jednak posiadaczem „starego” dokumentu, nie musisz wymieniać go na nowy.
Jeśli z kolei twój obecny dowód osobisty traci ważność, powinieneś złożyć wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Istnieją trzy możliwości.

1. Złożenie wniosku w urzędzie gminy

Pamiętaj, że nie musi być to urząd właściwy ze względu na miejsce twojego zameldowania. Gdzie znaleźć odpowiedni wniosek? Możesz go pobrać ze strony https://obywatel.gov.pl lub otrzymać na miejscu w urzędzie.

Do wniosku dołączyć musisz także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym. Jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, konieczne będzie załączenie odpowiedniego zaświadczenia.

Jeśli posiadasz już dowód osobisty lub ważny paszport, również będzie konieczne przedstawienie go w urzędzie.

Na wydanie dowodu trzeba czekać maksymalnie 30 dni. Termin ten może zostać jedna wydłużony, co nie zdarza się jednak zbyt często. O tym, czy twój dowód jest gotowy do odbioru możesz dowiedzieć się przez internet. Konieczne będzie podanie tylko numeru wniosku.

Chcesz sprawdzić, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru? Możesz zrobić to tutaj >>

2. Złożenie wniosku przez internet

Aby skorzystać z tej ścieżki koniecznie będzie posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Zaloguj się TUTAJ oraz podążaj zgodnie z punktami zawartymi w instrukcji. Konieczne będzie podanie powodu ubiegania się o dowód, wybierz urząd, którym go odbierzesz, dołącz zdjęcie w formie elektronicznej, sprawdź poprawność danych oraz uzupełnij brakujące informacje.

3. Wniosek o dowód osobisty poza urzędem

W taki sposób dowód osobisty mogą wyrobić osoby, które na skutek wyjątkowych sytuacji takich jak np. choroba czy niepełnosprawność nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Aby rozpocząć procedurę uzyskania dokumentu poza urzędem, należy skontaktować się z najbliższą jednostką administracyjną. Po umówieniu się na konkretny termin, urzędnik odwiedzi cię w miejscu twojego zamieszkania i odbierze od ciebie podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Usługa wydawania dowodów osobistych jest bezpłatna