98-proc. bonifikata będzie przysługiwała również przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntów pod garażami – zdecydowali w czwartek stołeczni radni. Tym samym doprecyzowali przepisy dot. bonifikaty.

Za uchwałą w tej sprawie głosowało 47 radnych, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Rada miasta w czwartek zebrała się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek PiS. Radni tej formacji przygotowali projekt uchwały doprecyzowujący, że 98-proc. bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dotyczy nie tylko mieszkań, ale też garaży.

Wnioskodawca Wiktor Klimiuk (PiS) mówił, że jakiś czas temu udało się uchwalić bonifikatę 98-proc., ale pojawiły się wątpliwości, czy grunty pod garażami również podlegają bonifikacie. W uzasadnieniu uchwały opowiedziano się za "rozwianiem wątpliwości i objęciem bonifikatą wszystkich nieruchomości związanych z celami mieszkalnymi".

Reklama

"Z jednej strony możemy być zadowoleni, gdyż po nowelizacji ustawy, udało się na nasz wniosek wywalczyć bonifikatę na miejsca postojowe oraz garaże. Od teraz one również będą objęte bonifikatą 98 i 99 proc. Niestety PO nie zgodziła się już na objęcie bonifikatą innych obiektów takich jak komórki lokatorskie, drogi dojazdowe, ogródki przydomowe, które są odrębnymi nieruchomościami" – powiedział po głosowaniu PAP Klimiuk.

Reklama

Wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Figura (PiS) dodał, że według deklaracji władz ratusza, dzielnice powinny przekształcać również komórki lokatorskie z taką samą bonifikatą jak lokale mieszkalne pod warunkiem, że są położone na tej samej nieruchomości.

"Problem jest jeżeli komórka lokatorska czy miejsce postojowe jest np. w innym budynku, czyli jest to już inna nieruchomość. W tej sprawie składaliśmy wniosek mniejszości, ale on został odrzucony przez PO" – powiedział Figura.

Mariusz Frankowski (KO) mówił podczas sesji, że jego klub popiera uchwałę wprowadzającą zapisy noweli ustawy ws. przekształcenia użytkowania wieczystego i wprowadzenie bonifikaty w przypadku miejsc postojowych i garaży.

Mówił natomiast w imieniu radnych KO, że nie może poprzeć wniosku mniejszości zgłoszonego przez PiS, ponieważ został on dostarczony "troszkę późno" i nie ma stanowiska prawnego.

"Jeżeli tylko, i zgłoszę to jako przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i cyfryzacji, te zapisy będą zgodne z tym, co miał na myśli ustawodawca i zostaną poparte opiniami prawnymi, zgłosimy to na komisji jako poprawkę do uchwały" – zadeklarował Frankowski.

Na sesji wiceprezydent Robert Soszyński przedstawiał też informację nt. przygotowania urzędu miasta i urzędów dzielnic do przeprowadzenia przekształcenia użytkowania wieczystego.

Wiceprezydent mówił, że informacje ws. uzyskania bonifikaty można uzyskać na stronach internetowych miasta, na stronach dzielnicowych Wydziałów Obsługi Mieszkańców, a także na miejscu w urzędach dzielnic. "Jestem absolutnie przekonany, że ta informacja jest szeroka, powszechnie dostępna i jednolita" – powiedział Soszyński.

Mówił, że miasto chce "uporać się" ze sprawami związanymi z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność i bonifikaty w ciągu 12 miesięcy od daty 1 kwietnia br. "Są przygotowane jednolite i obowiązujące w całym mieście wzory dokumentów, w tym wszystkich niezbędnych wniosków" – powiedział Soszyński.

Podkreślał, że mieszkańcy najpierw powinni otrzymać zaświadczenie o tym, że nieruchomość uległa przekształceniu, dopiero potem miasto przyjmuje wniosek o ustalenie bonifikaty.

Większość rady nie poparła na sesji drugiego projektu uchwały PiS w sprawie składania przez prezydenta m.st. Warszawy sprawozdań z postępów prac nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Pod koniec grudnia ub. roku Rada Warszawy przywróciła 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.

12 lutego prezydent podpisał nowelizację o ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.