Po 1 stycznia br. rozstrzygnięcia mogą dotyczyć już tylko własności i ewentualnych podziałów tego prawa między współwłaścicielami budynków i nieruchomości – przypomniał Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła zniesienia współwłasności sześciu niewyodrębnionych lokali w jednej z warszawskich kamienic. Znajdowały się w niej również wyodrębnione wcześniej lokale i jedno pomieszczenie użytkowe. Współwłasności tych lokali towarzyszyły udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym znajdowała się kamienica. Problem polegał na tym, że udziały w nieruchomości posiadało także miasto Warszawa, będące jednocześnie właścicielem gruntu.
Wnioskodawczyni Maria Ż. i uczestnik postępowania Andrzej A. wnieśli o zniesienie przysługującego im prawa współużytkowania wieczystego działki, na której znajdowała się kamienica, oraz współwłasności lokali znajdujących się w tym budynku, które nie zostały wyodrębnione. Własność pozostałych lokali (które nie są odrębną własnością i co do których żaden z właścicieli nie miał roszczeń) miała zostać przyznana na rzecz Warszawy.