Rządzący domagają się wprowadzenia przepisów, na podstawie których podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste dokonane w 2018 r. przez samorządy zostałyby cofnięte. Przypominamy, że obecnie istnieje procedura, które pozwala obywatelom na kwestionowanie nowych, wyższych stawek.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mają prawo dokonywać aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie 77 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Jak wynika z niniejszych założeń, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a), nie może podlegać aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Samorządy mając świadomość tego, że przekształcenie we własność lokali mieszkaniowych położonych na ich gruntach spowoduje w dłuższej perspektywie odcięcie strumienia gotówki, postanowiły przed wejściem w życie ustawy przekształceniowej (1 stycznia 2018 r.) dokonać stosownych aktualizacji. To bowiem opłata za użytkowanie wieczyste jest podstawą do ustalenia opłaty przekształeciowej, którą uiścić muszą nowi właściciele gruntów.