Na 24 stycznia br. zostało wyznaczone posiedzenie w celu rozpatrzenia zażalenia, jakie wniósł Sąd Najwyższy na postanowienie nakazujące dopuścić do orzekania jednego z nowych sędziów SN – Kamila Zaradkiewicza.
Spór między SN a Zaradkiewiczem jako pierwszy opisał DGP. W połowie zeszłego tygodnia poinformowaliśmy o tym, że sędzia ten wytoczył przeciwko SN powództwo, w którym domaga się dopuszczenia go do orzekania. Znalazł się on bowiem w grupie tych sędziów, którzy zostali powołani pomimo wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny zabezpieczenia w toczących się przed nim postępowaniach, w których podważono prawidłowość procedury konkursowej na stanowisko sędziego SN. Na skutek złożenia pozwu Izba Dyscyplinarna SN wydała postanowienie zabezpieczające, w którym nakazuje nie tylko dopuścić Zaradkiewicza do orzekania, ale także przyznać mu asystenta.
Nad zażaleniem na to orzeczenie pochyli się Izba Dyscyplinarna w składzie: Adam Tomczyński (sprawozdawca), Konrad Wytrykowski oraz Tomasz Przesławski.