Kamil Zaradkiewicz, nowy sędzia Sądu Najwyższego, złożył pozew przeciwko SN. Żąda dopuszczenia do orzekania. I połowicznie swój cel już osiągnął.
W sprawie wszczętej pozwem prof. Zaradkiewicza zostało wydane już postanowienie zabezpieczające. Zgodnie z nim sędzia ma być wyznaczany do składów orzekających.
– Z pewnością mamy tutaj do czynienia z precedensem – zauważa Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN. I od razu zaznacza, że SN nie zgadza się z tym orzeczeniem.