Sędziowie zbyt często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych sądowych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy. A zarazem poziom merytoryczny wielu opinii jest niski.
Ministerstwo Sprawiedliwości ponad dwa lata temu informowało o rozpoczęciu prac nad projektem kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. Projekt do dziś nie ujrzał światła dziennego. Na wszystko to zwrócił właśnie uwagę rzecznik praw obywatelskich w swym wystąpieniu do premiera. W ostatnich latach Adam Bodnar kilkukrotnie pisał w tej sprawie do Zbigniewa Ziobry. Za każdym razem kończyło się jedynie na obietnicach.
„Zwracam się do Pana Premiera z apelem o przyspieszenie prac nad ustawą o biegłych sądowych. Proszę jednocześnie o informację na temat planowanego terminu zakończenia rządowych prac legislacyjnych dotyczących tej ustawy” – wskazał tym razem rzecznik.