Drobnego przestępcę, którego sprawę warunkowo umorzono w I instancji, będzie mógł skazać sąd apelacyjny. Ścieżka odwoławcza zostanie zamknięta.
W ten sposób sąd, który wydał zakwestionowany wyrok, uniknie konieczności ponownego przeprowadzania postępowania. Zmiana, która uwolni niższe instancje od powtarzania procesu, znalazła się w projekcie dużej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. W ubiegłym tygodniu propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości trafiły do konsultacji publicznych.

Wyjątek od reguły