Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało wczoraj do konsultacji publicznych zapowiadany od miesięcy projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wśród propozycji zmian nie ma żadnych nowych rozwiązań dotyczących tajemnicy zawodowej adwokatów, dziennikarzy ani lekarzy.
Jak ujawnił pod koniec września DGP („Tajemnica zawodowa na wyciągnięcie ręki śledczego” DGP 186/2018), resort Zbigniewa Ziobry planował znaczące ułatwienia dla prokuratorów w pozyskiwaniu poufnych informacji o klientach prawników, informatorach dziennikarzy i pacjentach. W założeniu to właśnie śledczy, a nie jak dotąd sąd, decydowałby o uchyleniu tajemnicy w toku postępowania przygotowawczego. Po burzy, jaką wywołał ten pomysł w środowiskach prawniczych i dziennikarskich, MS zapowiedział, że wycofuje się z tej zmiany, co potwierdza zaprezentowany wczoraj projekt.
Nowelizacja procedury karnej przygotowana pod hasłem usuwania zbędnych formalizmów i upraszczania procedur przewiduje m.in. wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków sądów pierwszej i drugiej instancji. Mają one odwieść sędziów od przytaczania rozwlekłych cytatów z doktryny czy kopiowania obszernych fragmentów dorobku orzeczniczego kolegów.
Kolejna nowość, która ma skrócić procesy karne, to rezygnacja z wymogu przesłuchania w charakterze świadka wszystkich pokrzywdzonych, jeśli wszyscy mają do powiedzenia dokładnie to samo. Jeśli prokurator uzna, że zeznania danej osoby nie miałyby dużego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych, to będzie mógł odstąpić od przesłuchania.
Łatwiej ma być też kontynuować proces w sytuacji, gdy oskarżony bądź jego obrońca nie mogą zjawić się na rozprawie. Zgodnie z projektem sąd będzie mógł mimo to przesłuchać świadka, jeśli ich niestawiennictwo było wynikiem przeszkód życiowych bądź innych wyjątkowych przyczyn, a także wówczas, gdy przedstawili odpowiednie usprawiedliwienie. Obrońcy ma jednak przysługiwać prawo złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu (najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych