Po raz kolejny nie uda się w wyznaczonym terminie uruchomić w pełnym wymiarze losowego przydziału spraw w sądach odwoławczych.
Losowanie wszystkich członków składów wieloosobowych będzie możliwe nie od 1 stycznia 2019 r., jak to zakładało Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 1 lutego 2019 r. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego projektu zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.
System losowego przydziału spraw działa od 2 stycznia br. we wszystkich sądach w Polsce, jednak z małymi wyjątkami. Miało się to zmienić po 3 kwietnia br. Później jednak termin ten przekładano dwukrotnie – najpierw na 1 października br., a później na 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień