Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi ma być zapleczem intelektualnym ministra sprawiedliwości, a także służyć opiniami i analizami prokuraturze oraz sądom. Ruszy już na początku 2019 r.
O sprawie DGP informował jako pierwszy w kwietniu 2018 r. Wówczas na naszych łamach Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej, stwierdziła, że istnieje potrzeba powołania placówki naukowej, w której skupieni zostaliby specjaliści z zakresu wiedzy ekonomicznej, w tym m.in. prawa podatkowego, finansów, obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych, giełd towarowych, księgowości oraz innych dziedzin dotyczących działalności gospodarczej. Bo – jak przyznała – obecnie jest kłopot ze znajdowaniem odpowiednio wykwalifikowanych biegłych, którzy chcieliby służyć wsparciem sądom i prokuraturze.
Przedstawiony na łamach DGP pomysł bardzo spodobał się w resorcie sprawiedliwości. I już od 1 stycznia 2019 r. słowo stanie się ciałem. Instytut (IEEF) będzie miał swoją siedzibę w Łodzi.