Będą nowe, lepiej zabezpieczone paszporty ze zmienioną szatą graficzną. Ich wzór przewiduje projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany są konieczne, bowiem technologia wytwarzania strony zawierającej dane personalne i zdjęcie w paszportach (tzw. strona personalizacyjna) nie uległa zmianie od 15 lat. A system zabezpieczeń przed fałszerstwem ma lat 10. Dlatego resort chce wprowadzić nowy wzór książeczek, który ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa paszportów, a tym samym umieścić je wśród najlepiej zabezpieczonych przed fałszerstwem dokumentów na świecie.

Szczególnym rodzajem zabezpieczenia ma być sztywna strona personalizacyjna, co umożliwi wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczeń. To m.in. transparentne okienko otoczone polem ze zmiennymi właściwościami optycznymi, element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną, nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV oraz oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu. Chroniona jest też fotografia: w jej obrębie umieszczony zostanie znak holograficzny.
Reklama
Paszport będzie miał oznaczenia dla osób niewidzących i niedowidzących: słowo „Paszport” na okładce napisane w alfabecie Braille’a. Jeśli ktoś ma ważny paszport, nie musi wymieniać go na nowy.
Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia ustalono na trzy miesiące od daty jego ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień