Urząd Patentowy będzie dalej upraszczał procedury dla zainteresowanych ochroną m.in. wynalazków i znaków towarowych, ułatwiał komunikację ze sobą oraz uświadamiał znaczenie innowacyjności dla gospodarki kraju – zapowiedziała wczoraj Alicja Adamczak, prezes UP RP.
Inicjatywa uproszczenia procedur przed UP pochodzi od samego urzędu i znalazła odzwierciedlenie w konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776). Zgodnie z nim Urząd Patentowy z półrocznym wyprzedzeniem będzie powiadamiał właściciela znaku towarowego, że dziesięcioletni okres ochrony na znak dobiega końca. Obecnie przedsiębiorca musi sam zadbać o przedłużenie ochrony na następną dekadę, czyli po pierwsze musi o tym pamiętać, po drugie powinien wnieść stosowny wniosek do UP. Jeśli o tym zapomni, ochrona wygasa i taki znak może zgłosić ktoś inny, np. zagraniczna firma. Taka niepamięć może rodzić negatywne skutki dla biznesu. Po przyjęciu projektowanych zmian Urząd Patentowy będzie miał więcej pracy, ale za to wspomoże przedsiębiorców, by nie utracili swoich marek. W przypadku ochrony na wynalazki oraz wzory użytkowe UP będzie przypominał o terminie płatności za przedłużenie ochrony, lecz tu będzie działał na wniosek właściciela patentu czy wzoru. Natomiast w trakcie zgłoszenia wynalazku będzie można ograniczyć patent przez zmianę zastrzeżeń patentowych.
Podczas wczorajszej konferencji prasowej w UP poświęconej bilansowi działań urzędu w 2017 r. przedstawiono wiele statystyk, w tym takie dotyczące stuletniej działalności instytucji. W ciągu 100 lat do UP wpłynęły 1 245 793 zgłoszenia, przy czym praw ochronnych udzielono 802 163. Dane pokazują, że najwięcej zgłoszeń dotyczy znaków towarowych, najmniej – wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych. Inne wyniki to 22. miejsce Polski w rankingu najbardziej innowacyjnych państw świata według agencji Bloomberg, a 23. miejsce według rankingu Innovation Union Scoreboard, tworzonego przez Komisję Europejską.
W samym Urzędzie Patentowym działa Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej. Pracownicy udzielają zainteresowanym informacji dotyczących zgłoszeń, uzyskania ochrony, przepisów, opłat, i to nie tylko drogą telefoniczną czy mailową. Obecnie jest 10 kanałów takiej komunikacji, w tym także poprzez SMS-y, przewodnik głosowy, newsletter czy w punkcie spotkań z ekspertami (jest też możliwość porozumienia się za pomocą języka migowego). Jak zapowiedzieli wczoraj przedstawiciele UP, instytucja będzie nadal uświadamiać znaczenie innowacyjności dla gospodarki kraju, w tym ochrony własności przemysłowej, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także wśród młodzieży i dzieci. Jednym z przykładów takich działań jest udział w ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów z projektem „Patent by night”, w ramach którego w urzędzie odbywają się warsztaty i konkursy z nagrodami.
W Polsce powstanie też nowy międzynarodowy kierunek studiów z dziedziny własności intelektualnej w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowany wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Studia rozpoczną się 1 października 2018 r. Będzie to trzecie takie centrum kształcenia, po centrum w Ankarze i Turynie.