Udział w symulacjach rozpraw, zwiedzanie gmachów sądowych, spotkania z sędziami oraz adwokatami i radcami prawnymi – to atrakcje czekające na tych, którzy zechcą wspólnie z przedstawicielami świata prawniczego obchodzić przypadający na 15 marca Dzień Edukacji Prawnej. Inicjatorem obchodów jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. Dziennik Gazeta Prawna objął nad wydarzeniem patronat medialny.
Imprezy z okazji DEP zostały zaplanowane na terenie wielu sądów w Polsce. Do akcji przyłączyły się nie tylko jednostki z tak dużych ośrodków jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto. Ciekawą ofertą może się pochwalić np. Sąd Rejonowy w Wałczu, który zorganizował m.in. wizytę dla dzieci z przedszkola, której towarzyszyć będzie rozmowa z sędzią oraz wizyta w pokoju przesłuchań małoletnich. Młodzież ze szkoły podstawowej weźmie natomiast udział w symulacji rozprawy na temat, jaki zgłoszą sami uczniowie.
Młodzi warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić m.in. budynek sądu okręgowego oraz trzech warszawskich sądów rejonowych. Nowością będzie też możliwość zapoznania się z rolą oraz pozycją ustrojową Sądu Najwyższego. SN bierze udział w wydarzeniu po raz pierwszy.
– Zaplanowano zwiedzanie gmachu sądowego oraz spotkanie m.in. z Dariuszem Zawistowskim, prezesem SN kierującym pracami Izby Cywilnej. Odwiedzić mają nas dwie klasy licealne, łącznie 50 osób – informuje sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN.
Zapewnia, że podczas spotkania młodzież będzie mogła skonfrontować swoje wyobrażenia na temat pracy sędziów SN z rzeczywistością.
– Będziemy starali się pokazać młodym ludziom, na czym polega nasz zawód; jak trudno jest rozsądzać sprawy i ważyć racje – mówi Laskowski.
Udział w akcji biorą również organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika. Wolontariusze i pracownicy tej pierwszej przeprowadzą grę planszową „Prawopolis”. Wziąć w niej udział będą mogli uczestnicy spotkań w sądach.
Dzień Edukacji Prawnej ma na celu promocję wiedzy prawniczej, rozbudzenie u obywateli zainteresowania tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. I choć główny nacisk kładziony jest na dotarcie do dzieci i młodzieży, to również dorośli znajdą coś dla siebie w różnorodności zaplanowanych na 15 marca wydarzeń.