Od początku akcji zajęcia odbyły się już w około 1,3 tys. szkół, a prowadziło je ponad 1,7 tys. prawników. Udział w lekcjach wzięło w tym czasie blisko 130 tys. uczniów. Co istotne i co podkreślają organizatorzy, wydarzenie nie ma charakteru wyłącznie wielkomiejskiego. Tydzień Konstytucyjny będzie się bowiem odbywać także w mniejszych miastach i miejscowościach.

Za akcją stoi idea uświadomienia młodym ludziom, w jaki sposób ustawa zasadnicza wpływa na życie codzienne każdego z nas. „W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi” – zapewniają organizatorzy.

Wykładowcy uczą także o roli sądów powszechnych w stosowaniu prawa, z naciskiem na nadrzędną rolę konstytucji w tym procesie. Każda edycja ma jednak swój temat przewodni, co ma odbicie w przygotowanych materiałach dydaktycznych. W tym roku jest nim znaczenie wyborów i samorządności.

Akcja znalazła poparcie wielu znanych osób, w tym np. prof. Ewy Łętowskiej. Pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że dzieci w szkole „trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto”. Obecny RPO dr Adam Bodnar objął Tydzień Konstytucyjny honorowym patronatem.