Zrównanie mocy wydruków komputerowych samodzielnie pobranych ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.
To podstawowe ułatwienie, które przewiduje projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie ustroju i organizacji CI KRS oraz trybu i sposobu udzielania informacji z rejestru i wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów.
Nowe przepisy to w większości powielenie obowiązującego jeszcze aktu. Jednak jako że 15 marca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o KRS (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), potrzebne będą drobne korekty. A przy okazji – jak przekonuje ministerstwo – uproszczenia dla przedsiębiorców.
Z analiz resortu wynikło bowiem, że nie ma żadnych podstaw, by nie traktować samodzielnie pobranego wydruku na równi z tym wystawionym przez urzędnika.
„Istniejące dotychczas rozwiązanie umożliwiające sprawdzenie autentyczności wydruku w oparciu o zamieszczony na nim numer okazało się niepraktyczne” – przyznaje MS w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Działo się tak dlatego, że nie określono terminu przechowywania dokumentów, stąd ich liczba na serwerach lawinowo przyrastała. W praktyce nie porównywano papierowego wydruku z zapisem w systemie teleinformatycznym. Ministerstwo uznało więc, że nie ma sensu w imię złudnego zwiększenia pewności obrotu utrudniać życia przedsiębiorcom.
Rozporządzenie zrealizuje też ustawową regulację ujętą w art. 4 ust. 4a. Zgodnie z nim CI KRS bezpłatnie udostępnia w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru. To novum, gdyż dotychczas, zgodnie z ustawą o KRS, bezpłatnie udostępniane były tylko informacje aktualne.
„Przyjęte rozwiązanie z jednej strony ułatwi zainteresowanym dostęp do danych o podmiocie od momentu jego powstania, z drugiej pozwoli na ograniczenie zasobów kadrowych w oddziałach CI KRS” – zachwala MS.
Chwalą też przedsiębiorcy. Business Centre Club w opinii do projektu podkreśla, że proponowane rozwiązania znacznie poszerzą jawność w obrocie gospodarczym. Organizacji szczególnie podoba się to, że CI KRS będzie online udostępniać bezpłatnie dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych podmiotów zobowiązanych do ich składania. Repozytorium będzie więc mógł przejrzeć każdy.
BCC nie widzi też zagrożenia związanego z uznawaniem własnych wydruków. Przedsiębiorcy przyznają, że dotychczasowy mechanizm weryfikacji był martwy. A bezpieczeństwo obrotu będzie gwarantowane tym, że każdy będzie mógł przedłożony mu dokument porównać z informacjami zawartymi w ogólnodostępnej bazie.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach