Istotną zmianą wprowadzaną przez nowelizację jest rozszerzenie uprawnień sądu rejestrowego: będzie mógł zastosować środki przymuszające wobec osób zobowiązanych do wyboru lub powołania zarządu.
Najnowsza nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 398) wprowadza wiele zmian, które znacząco wpłyną na jego funkcjonowanie oraz na obowiązki przedsiębiorców. Chodzi tutaj nie tylko o szumnie zapowiadaną elektronizację postępowań rejestrowych, o której mówi się najwięcej, a która w sposób rewolucyjny zmieni procedurę rejestrową i wpłynie na szybkość i sprawność postępowań, lecz także i inne zmiany. Ustawodawca bardzo duży nacisk położył również na to, aby usprawnić funkcjonowanie KRS, a przez to zwiększyć pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego i gospodarczego.
Wśród licznych zmian mających istotny wpływ na działalność przedsiębiorców jest rozszerzenie zakresu zastosowania postępowania przymuszającego: sąd zyska realną możliwość przymuszenia podmiotu do powołania zarządu w podmiocie, jeżeli go nie ma.