statystyki

Jak nowelizacja k.p.a sprawdza się w sądowych rozstrzygnięciach

autor: Leszek Jaworski14.02.2018, 20:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocneźródło: ShutterStock

Pojawiły się już pierwsze wyroki sądów administracyjnych wydane na podstawie przepisów k.p.a. zmienionych w czerwcu 2017 r. obszerną nowelizacją. Jest ich wprawdzie niewiele i nie wszystkie są prawomocne, ale pozwalają wskazać kierunek przyjętych interpretacji.

DECYZJE OSTATECZNE, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZASKARŻYĆ DO SĄDU, SĄ PRAWOMOCNE

W decyzji orzeczono, że zobowiązanie należy wykonać po jej uprawomocnieniu się. Strona w złożonej do sądu administracyjnego skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Czy wniosek ten zostanie rozpatrzony?

Nie, gdyż rozstrzygnięcie wskazuje, że określone w nim zobowiązanie ma zostać wykonane po uprawomocnieniu się decyzji. W omawianej sprawie zaś decyzja nie jest prawomocna. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w postanowieniu z 1 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Rz 596/17, nieprawomocne), zgodnie z art. 269 kodeksu postępowania administracyjnego decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi. Natomiast w dodanym nowelizacją z 7 kwietnia 2017 r. par. 3 art. 16 k.p.a. postanowiono, że decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Rzeszowski sąd administracyjny wskazał, że prawomocność decyzji wynika zatem z następujących okoliczności:

1) skarga do sądu została oddalona prawomocnym wyrokiem sądu,

2) skarga do sądu nie została wniesiona w terminie i termin ten nie został przywrócony,


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (3)

  • walther(2018-02-14 21:37) Zgłoś naruszenie 10

    Kilka słów o tej noweli okiem praktyka: 1. ustawodawca przepisy o sprzeciwie sformułował w taki sposób, że literalnie je czytając trzeba dojść do wniosku, że instytucji sprzeciwu nie stosuje się do postanowień, mimo, że w wielu procedurach postanowieniem podejmuje się merytoryczne, bardzo istotne rozstrzygnięcia co do istoty sprawy; całe szczęście organy jak i sądy administracyjne podeszły do tematu funkcjonalnie i stosują sprzeciw także do postanowień, 2. zupełnie błędne są przepisy przejściowe. Doprowadzono np. do sytuacji, w której w sprawach wszczętych przed nowelą stosuje się nadal zażalenie na bezczynność/przewlekłość (art. 37 kpa), a w sprawach wszczętych po wejście w życie noweli ma zastosowanie ponaglenie (art. 37 kpa). Jaki w tym sens? Żaden. Wyłącznie gmatwanie spraw. 3. wprowadzono instytucję mediacji, mimo, że nie przewidziano na nią oczywiście żadnych środków finansowych. Mediacja jest bardzo sformalizowana. Co ciekawe, organy już wcześniej nieoficjalnie starały się godzić strony w sprawach spornych, gdzie sądy i doktryna stawały na stanowisku, że mediacji nie stosuje się do spraw rozstrzyganych na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) i chłostały organy za to, że próbują mediować. 4. Nie wiedzieć czemu centralne organy państwowe z dziedziny budownictwa, jak i większość komentatorów kpa prezentuje pogląd, że przepisów kpa o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się do spraw zgłoszeń np. z prawa budowlanego oczekując od ustawodawcy nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która łopatologicznie wskaże, że w procedurach zgłoszenia robót (art. 30 p.b.), zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 p.b.), zmiany sposobu użytkowania (art. 71 p.b.) także stosuje się ogólne przepisy kpa o milczącym załatwianiu spraw w takim zakresie, w jakim dana procedura szczególna nie reguluje pewnych kwestii związanych z milczącym załatwieniem sprawy. Absurd!

    Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane