statystyki

Jak wydać postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy? Urzędy wciąż mają wątpliwości

autor: Jacek Murzydło06.12.2017, 08:11; Aktualizacja: 06.12.2017, 09:29
Jedną ze zmian w ramach nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., jest uregulowanie dotyczące milczącego załatwienia sprawy i wydawania w związku z tym postanowień o takim sposobie załatwienia sprawy albo o odmowie wydania takiego zaświadczenia.

Jedną ze zmian w ramach nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., jest uregulowanie dotyczące milczącego załatwienia sprawy i wydawania w związku z tym postanowień o takim sposobie załatwienia sprawy albo o odmowie wydania takiego zaświadczenia.źródło: ShutterStock

Wprowadzona do kodeksu postępowania administracyjnego instytucja milczącego załatwienia sprawy, której celem jest przyspieszenie postępowania, może przysporzyć bólu głowy urzędnikom. Zwłaszcza że o potwierdzenie załatwienia sprawy w tym trybie może wystąpić nie tylko strona postępowania, ale i inne podmioty.

Jedną ze zmian w ramach nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., jest uregulowanie dotyczące milczącego załatwienia sprawy i wydawania w związku z tym postanowień o takim sposobie załatwienia sprawy albo o odmowie wydania takiego zaświadczenia. Przy czym tryb ten znany jest w Polsce od lat – przewiduje go wiele aktów prawnych. Nowe jest natomiast uregulowanie tej instytucji w k.p.a., zwłaszcza w art. 122a–122g. Niestety pierwsza poważna wątpliwość interpretacyjna pojawia się już przy analizie art. 122a, wskazującego, kiedy dochodzi do milczącego załatwienia sprawy. Zgodnie z par. 1 tej regulacji „Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. Z kolei w par. 2 czytamy, że „Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

1)  nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo

2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda)”.

Konieczny przepis szczególny

Wykładnia językowa nakazuje uznać, że o ile art. 122a par. 1 k.p.a. przyznaje określone uprawnienia organowi, który może (choć nie musi) załatwiać sprawy milcząco, o tyle art. 122a par. 2 nie określa trybu załatwiania sprawy milcząco, lecz jedynie uznanie ją za załatwioną w przypadku spełnienia określonych w tym przepisie przesłanek. Inaczej mówiąc, art. 122a par. 1 k.p.a. reguluje kwestię milczącego załatwienia sprawy przez organ, natomiast art. 122a par. 2 stanowi de facto tylko o domniemaniu załatwienia sprawy, choć co istotne, nie przewiduje jednocześnie możliwości obalenia tegoż domniemania. Wydaje się jednak, że cytowany przepis należy odczytywać odmiennie. Uznać, że znajduje on zastosowanie wyłącznie do tych przypadków, w których przepisy szczególne jednoznacznie przewidują możliwość zastosowania milczącego załatwienia sprawy. Takie stanowisko jest zresztą zgodne z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej k.p.a., w którym wskazano, że podstawę prawną do zastosowania tej instytucji do konkretnych spraw stanowił będzie przepis prawa materialnego. [PRZYKŁADY 1–2]


Pozostało 89% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane