Prawo o ruchu drogowym obowiązuje także użytkowników rowerów. Dowiedz się, w jakich sytuacjach dozwolone jest poruszanie się na rowerze po chodniku oraz kiedy możesz zostać ukarany mandatem.

Do poruszania się rowerem po drogach publicznych bez narażenia się na mandaty konieczne jest ukończenie 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich, uprawnienia do prowadzenia roweru nabywa się wraz ze zdaniem egzaminu na kartę rowerową lub uzyskaniem prawa jazdy kategorii B1.

Za nieposiadanie uprawnień do kierowania rowerem grozi mandat w wysokości 100 zł. Odpowiedzialności za wykroczenia nie ponoszą jednak osoby, które nie ukończyły 17 lat.

Jazda po chodniku

Obowiązkiem każdego rowerzysty jest korzystanie z drogi rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Dopiero w przypadku braku właściwej drogi dla rowerów bądź pobocza (lub jego niedostosowania do jazdy rowerem) możliwe jest skorzystanie z jezdni.

Sporo wątpliwości dotyczy natomiast możliwości poruszania się rowerzystów po chodnikach. Przypominamy zatem obowiązujące przepisy. Rowerzysta może skorzystać z chodnika towarzyszy mu dziecko młodsze niż 10 lat. Ponadto, jazda po chodniku jest dozwolona w momencie gdy znajdujemy się na drodze, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych a chodnik ma szerokość przynajmniej dwóch metrów. Po chodniku rowerem można poruszać się również w sytuacji, gdy panują złe warunki atmosferyczne.

Za nieuzasadnioną jazdę rowerem po chodniku grozi mandat w wysokości 50 zł. Z kolei za przejazd rowerem po przejściu dla pieszych otrzymać możemy maksymalnie 200 zł.

Rowerzystów dotyczą ograniczenia prędkości. W strefie zamieszkania jest to maksymalnie 20 km/h a w obszarze zabudowanym, jeśli znaki nie stanowią inaczej - 50 km/h lub 60 km/h (od 23:00 do 5:00)

Jazda po alkoholu

Choć za czyn ten nie stracimy prawa jazdy, w dalszym ciągu możemy zostać za niego ukarani mandatem. Osoba złapana na jeździe rowerem w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila alkoholu) może zostać ukarana kwotą w wysokości do 300 do 500 zł. Natomiast rowerzysta poruszający się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu) zapłaci bezwzględnie 500 zł.

Wyposażenie roweru

Braki w wyposażeniu roweru również mogą skończyć się dla prowadzącego jednoślad mandatem. O czym zatem powinniśmy pamiętać, zanim wyruszymy w drogę rowerem? Konieczne będzie następujące wyposażenie:

• co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem;
• co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej;
• co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem;
• co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
• kierunkowskazy - tylko w sytuacji, kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.
Jeśli poruszamy się rowerem za dnia, światła pozycyjne mogą być zdemontowane

Kiedy jeszcze dostaniesz mandat?

Oto inne przykłady naruszeń prawa ruchu drogowego, za które rowerzysta może zostać ukarany mandatem.

• Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł.
• Jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy – 50 zł.
• Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł.
• Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł.
• Jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy – 50 zł
• Jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniająca poruszanie się innym uczestnikom ruchu – 200 zł
• Korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki podczas jazdy – 200 zł.
• Czepianie się innych pojazdów podczas jazdy rowerem – 100 zł.