Od niedzieli Stowarzyszenie Sędziów „Themis” ma nowego prezesa. Funkcję tę pełnić będzie teraz sędzia Beata Morawiec. Zastąpi na tym stanowisku Irenę Kamińską, sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została wybrana do zarządu głównego.
Beata Morawiec zaistniała w powszechnej świadomości pod koniec ubiegłego roku, po tym jak minister sprawiedliwości odwołał ją w trakcie trwania kadencji z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Stało się to w trybie uznawanym przez większą część środowiska sędziowskiego za niezgodny z konstytucją.
Tłumacząc swoją decyzję, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywało m.in. na brak nadzoru ze strony prezes Morawiec nad działalnością administracyjną krakowskiego sądu. Chodzi m.in. o fakt zatrzymania przez CBA dyrektora SO w Krakowie, który jest podejrzewany o korupcję.