Beata Morawiec zaistniała w powszechnej świadomości pod koniec ubiegłego roku, po tym jak minister sprawiedliwości odwołał ją w trakcie trwania kadencji z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Stało się to w trybie uznawanym przez większą część środowiska sędziowskiego za niezgodny z konstytucją.

Tłumacząc swoją decyzję, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywało m.in. na brak nadzoru ze strony prezes Morawiec nad działalnością administracyjną krakowskiego sądu. Chodzi m.in. o fakt zatrzymania przez CBA dyrektora SO w Krakowie, który jest podejrzewany o korupcję.

W odpowiedzi Beata Morawiec zażądała od resortu usunięcia ze strony internetowej treści, które w jej opinii szkalują jej osobę. Uznała również, że komunikat ministerstwa był po prostu nagonką mającą na celu zdyskredytowanie jej jako sędziego i zapowiedziała pozwanie Zbigniewa Ziobry o ochronę dóbr osobistych.

Oprócz zmian personalnych stowarzyszenie podczas zjazdu, który miał miejsce w ostatni weekend, podjęło również uchwałę. Dziękuje w niej wszystkim obywatelom oraz organizacjom międzynarodowym, które zaangażowały się w walkę o niezależność sądów i poparły dążenia sędziów do zachowania istoty sądownictwa. Jednocześnie członkowie SS „Themis” poprosili o dalsze wsparcie. Sędziowie wyrazili również uznanie dla tych swoich kolegów, „którzy nie ulegając presji władzy, stanęli w obronie wartości konstytucyjnych”.

W uchwale nie mogło zabraknąć odniesienia do zmian, jakie już niedługo zajdą w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Stowarzyszenie podtrzymało swój wcześniejszy apel do sędziów (wystosowany wspólnie z innymi organizacjami sędziowskimi) o „nielegitymizowanie niekonstytucyjnych działań władzy, nieprzyjmowanie hańbiących urząd sędziego propozycji uczestniczenia w demolowaniu sądownictwa”.

Zdaniem „Themis” nowa KRS będzie powołana niezgodnie z konstytucją i dlatego organizacja przestrzega wszystkich sędziów, aby nie brali w tej procedurze udziału.

Przypomnijmy: proces wyboru członków KRS ruszył na początku stycznia. Obecnie trwa etap zgłaszania kandydatów (mogą to robić grupy 2 tys. obywateli oraz 25 sędziów). Głosowanie, w trakcie którego zostanie wyłoniony nowy skład rady, może się odbyć w Sejmie już pod koniec lutego.

Ale w uchwale „Themis” podniesiono i inne kwestie, chociażby takie jak złe warunki pracy sędziów, które odbijają się negatywnie na wymierzaniu sprawiedliwości. Stowarzyszenie poprosiło w związku z tym sędziów, aby ci zgłaszali drogą służbową, że ilość obowiązków na nich spoczywających nie pozwala w sposób skuteczny zapewnić obywatelom ochrony prawnej.

„Przypominamy, że naszym powołaniem jest wymierzanie sprawiedliwości, a nie realizacja nakreślonych przez kogokolwiek celów politycznych i statystycznych” – podkreślono.