Od niedzieli Stowarzyszenie Sędziów „Themis” ma nowego prezesa. Funkcję tę pełnić będzie teraz sędzia Beata Morawiec. Zastąpi na tym stanowisku Irenę Kamińską, sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została wybrana do zarządu głównego.
Beata Morawiec zaistniała w powszechnej świadomości pod koniec ubiegłego roku, po tym jak minister sprawiedliwości odwołał ją w trakcie trwania kadencji z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Stało się to w trybie uznawanym przez większą część środowiska sędziowskiego za niezgodny z konstytucją.
Tłumacząc swoją decyzję, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywało m.in. na brak nadzoru ze strony prezes Morawiec nad działalnością administracyjną krakowskiego sądu. Chodzi m.in. o fakt zatrzymania przez CBA dyrektora SO w Krakowie, który jest podejrzewany o korupcję.
W odpowiedzi Beata Morawiec zażądała od resortu usunięcia ze strony internetowej treści, które w jej opinii szkalują jej osobę. Uznała również, że komunikat ministerstwa był po prostu nagonką mającą na celu zdyskredytowanie jej jako sędziego i zapowiedziała pozwanie Zbigniewa Ziobry o ochronę dóbr osobistych.
Oprócz zmian personalnych stowarzyszenie podczas zjazdu, który miał miejsce w ostatni weekend, podjęło również uchwałę. Dziękuje w niej wszystkim obywatelom oraz organizacjom międzynarodowym, które zaangażowały się w walkę o niezależność sądów i poparły dążenia sędziów do zachowania istoty sądownictwa. Jednocześnie członkowie SS „Themis” poprosili o dalsze wsparcie. Sędziowie wyrazili również uznanie dla tych swoich kolegów, „którzy nie ulegając presji władzy, stanęli w obronie wartości konstytucyjnych”.
W uchwale nie mogło zabraknąć odniesienia do zmian, jakie już niedługo zajdą w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Stowarzyszenie podtrzymało swój wcześniejszy apel do sędziów (wystosowany wspólnie z innymi organizacjami sędziowskimi) o „nielegitymizowanie niekonstytucyjnych działań władzy, nieprzyjmowanie hańbiących urząd sędziego propozycji uczestniczenia w demolowaniu sądownictwa”.
Zdaniem „Themis” nowa KRS będzie powołana niezgodnie z konstytucją i dlatego organizacja przestrzega wszystkich sędziów, aby nie brali w tej procedurze udziału.
Przypomnijmy: proces wyboru członków KRS ruszył na początku stycznia. Obecnie trwa etap zgłaszania kandydatów (mogą to robić grupy 2 tys. obywateli oraz 25 sędziów). Głosowanie, w trakcie którego zostanie wyłoniony nowy skład rady, może się odbyć w Sejmie już pod koniec lutego.
Ale w uchwale „Themis” podniesiono i inne kwestie, chociażby takie jak złe warunki pracy sędziów, które odbijają się negatywnie na wymierzaniu sprawiedliwości. Stowarzyszenie poprosiło w związku z tym sędziów, aby ci zgłaszali drogą służbową, że ilość obowiązków na nich spoczywających nie pozwala w sposób skuteczny zapewnić obywatelom ochrony prawnej.
„Przypominamy, że naszym powołaniem jest wymierzanie sprawiedliwości, a nie realizacja nakreślonych przez kogokolwiek celów politycznych i statystycznych” – podkreślono.