Krajowa Rada Sądownictwa spotka się na specjalnym posiedzeniu poświęconym planowanym przez ministra sprawiedliwości zmianom w pracy i statusie sędziów oraz trybie wybierania członków samej Rady. Liczni przedstawiciele środowiska sędziowskiego wyrażali dotąd wątpliwości co do konstytucyjności opracowywanych zmian oraz obawy, że zagrożą one niezawisłości sędziów. – Sędzia czy asesor, który będzie orzekał niezgodnie z oczekiwaniami większości [parlamentarnej – red.] może mieć pewność, że jego kandydatura nie zostanie zaakceptowane przez Radę i przedstawiona prezydentowi – oceniła Irena Kamińska ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis".