Próbując poprawić regulacje dotyczące ochrony drzew na terenach zabytkowych , posłowie uchwalili kolejny bubel. Parlamentarzyści chcą, aby wróciły kary za nielegalny wyrąb z terenów zabytkowych. W tym celu na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęli nowelizację ustawy z 24 listopada 2017 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.
Przepis ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Samorządowcy ostrzegają jednak, że uchwalone przepisy nie zapewnią wystarczającej ochrony drzewostanu.
Jest dziura...