Nabywający działki rolne czy leśne, które podlegają prawu pierwokupu, muszą uważać. Jeśli Skarb Państwa skorzysta ze swoich uprawnień, nikt nie zwróci im pieniędzy wydanych na notariusza.
30 kwietnia 2016 r. weszły w życie dwie ustawy istotne dla obrotu nieruchomościami w Polsce. Nowelizacja ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586 ze zm.) oraz tzw. ustawa o ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 585). W ramach nowego porządku prawnego transakcje, których przedmiotem są grunty rolne i leśne, muszą być m.in. przeprowadzane z uwzględnieniem prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego odpowiednio przez Lasy Państwowe oraz Agencję Nieruchomości Rolnych.
– Oznacza to, że umowę sprzedaży takich nieruchomości można zawrzeć jedynie pod warunkiem niewykonania przez ANR bądź Lasy Państwowe prawa pierwokupu – wyjaśnia adwokat Łukasz Cudny z Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.