–Fundacja Panoptykon i kancelaria GKR Legal zachęcają do składania skarg na działanie parkometrów z elektroniczną klawiaturą, które umożliwiają gromadzenie danych osobowych.
Podczas płacenia za postój urządzenia żądają od kierowców numeru rejestracyjnego pojazdu. Tymczasem 13 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VII SA/Wa 1069/16) stwierdził, że uchwała wprowadzająca w stolicy obowiązek podawania takich danych podczas parkowania jest niezgodna z prawem. Działanie urządzeń narusza zasady ochrony danych osobowych i Konstytucję RP. Pracownicy służb miejskich mogą bez trudu połączyć numer rejestracyjny z właścicielem pojazdu. – Przechowywane przez lata informacje o miejscach i godzinach parkowania tworzą bazę wiedzy o każdym kierowcy, dlatego tablice rejestracyjne to podlegające ochronie dane osobowe – zauważa Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.
Jeśli wyrok się uprawomocni, władze Warszawy będą musiały skończyć ze zbieraniem danych osobowych kierowców. – Jeżeli władze stolicy nie przeprogramują parkomatów w ten sposób, aby pozwalały na uiszczenie opłaty bez wpisywania numeru rejestracyjnego, to moim zdaniem, nie będzie w ogóle obowiązku wnoszenia opłaty, bowiem jej wniesienie – w sposób określony uchwałą – stanie się niemożliwe – mówi dr Tomasz Ludwik Krawczyk z kancelarii GKR Legal. Aby zapłacić za postój, trzeba będzie podać informację, której zbierać stolicy nie wolno.
Podobne dane wymagane są w innych miastach. Dlatego fundacja razem z kancelarią GKR Legal przygotowała przewodnik, w którym wyjaśnia jak wezwać radę miasta do usunięcia naruszenia prawa, a w ostateczności zaskarżyć uchwałę radnych. Jest on dostępny na np. stronie fundacji.