Spółki przesyłowe Skarbu Państwa będą mogły łatwiej nabywać prawa do działek, na których ma znajdować się infrastruktura przesyłowa. Ułatwienia przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) skierowanym wczoraj do uzgodnień i konsultacji przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Głównym celem noweli jest poprawienie przepisów wprowadzonych przez ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które miały utrudniać spekulacje ziemią i jej sprzedaż obcokrajowcom. Okazało się, że nowe prawo utrudnia życie również państwowym spółkom przesyłowym, a konkretnie: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz spółce PERN.
Spółki te, tak jak inni uczestnicy rynku, mogą nabyć nieruchomości rolne dopiero po przeprowadzeniu postępowania i wyrażeniu zgody przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dotyczy to nawet przekształceń własnościowych w ramach grup kapitałowych, w których podmiotem dominującym jest jedna ze wskazanych spółek Skarbu Państwa. Zgodnie z procedurą musi ona upubliczniać informacje dotyczące możliwości nabycia nieruchomości. Ze względu na strategiczny charakter tych informacji może to zagrażać interesom państwa. Co gorsza, oferty na te działki składać mogą rolnicy, co uniemożliwia ich zbycie spółkom przesyłowym.
Z tych powodów firmy przesyłowe mają zostać wyjęte spod procedur związanych z nabywaniem nieruchomości rolnych, także tych, których powierzchnia przekroczy 300 ha. Nie będą też musiały powiadamiać dzierżawcy ani Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze sprzedaży nieruchomości.