Dziś Sejm ma wybrać członków komisji weryfikacyjnej. Ciało to zajmie się prześwietlaniem wątpliwych prawnie zwrotów warszawskich nieruchomości odebranych na mocy dekretu Bieruta.
Komisja ma się składać z przewodniczącego (premier Beata Szydło powierzyła tę funkcję wiceministrowi sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu) i ośmiu członków, których powoła właśnie izba niższa parlamentu. Na liście zgłoszonych kandydatów na członków gremium widnieje osiem nazwisk.
Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Sebastiana Kaletę, rzecznika prasowego ministra sprawiedliwości, który w 2017 r. zdał egzamin na radcę prawnego, Łukasza Kondratko, komornika z Przemyśla, Pawła Lisieckiego, posła tego ugrupowania, licencjonowanego zarządcę nieruchomości, a także przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji oraz Jana Mosińskiego, również posła PiS.
Z ramienia Nowoczesnej do komisji wejść ma natomiast Jerzy Meysztowicz, były wicewojewoda krakowski i wojewoda małopolski. Platforma Obywatelska zgłosiła kandydaturę posła Roberta Kropiwnickiego, posiadającego tytuł doktora nauk prawnych. Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało zaś dr. Bartłomieja Opalińskiego, radcę prawnego oraz wykładowcę uniwersyteckiego. Adam Krzysztof Zieliński, magister prawa, został wytypowany przez Kukiz’15.
Zgodnie z przepisami członkowie komisji nie muszą się legitymować wykształceniem prawniczym.