Komisja weryfikacyjna zamknęła w czwartek rozprawę w sprawie Twardej. Przy tej ulicy znajdowało się stołeczne gimnazjum – przeniesione po tym, gdy okazało się, że do nieruchomości są roszczenia reprywatyzacyjne.
Posiadał je przebywający obecnie w areszcie znany kupiec Maciej M. Czy postępowanie zwrotowe dotyczące tej nieruchomości przebiegało prawidło?
– Decyzja w tej kwestii zostanie wydana już w połowie lipca – informuje Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej.
Marek Gromelski, adwokat Macieja M., wnosił o uchylenie decyzji reprywatyzacyjnych.
Na rozprawie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie stawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Za co została ukaraną dwiema grzywnami po 3 tys. zł. (odbyły się dwie rozprawy dotyczące ul. Twardej 8 i ul. Twardej 10).
Zeznawał natomiast Marcin Bajko, były wieloletni szef nieistniejącego już Biura Gospodarki Nieruchomościami. Wskazał, że prezydent miała wiedzę w sprawie Twardej, a on ponad 600 razy relacjonował sprawy dotyczące reprywatyzacji przed zespołem koordynującym. Było to nieformalne ciało doradcze prezydent.
Bajko potwierdził m.in. zeznania pozostałych świadków, że w ratuszu była presja na terminowe wydawanie decyzji. Podobnie, jak podczas poprzedniej rozprawy, na to, co się dzieje, prezydent Warszawy reagowała w sieci. I tak na Twitterze zapowiedziała, że od decyzji o grzywnach się odwoła. Przygotowała też oświadczenie, które umieściła na swoim koncie na Facebooku.
„Nieruchomość przy ul. Twardej 8 i 10, którą zajmuje się komisja, jest własnością miasta st. Warszawy. Gimnazjum przy ul. Twardej działa przy ul. Żywnego. Jeśli można mówić o likwidacji tego i wszystkich innych gimnazjów w kraju, to jedynie przez PiS poprzez tzw. reformę edukacji” – podkreślała Gronkiewicz-Waltz.
W jej ocenie komisja powinna wstrzymać procedowanie w sprawie Twardej do momentu uzyskania odpowiedzi od NSA, który organ jest właściwy do zajmowania się tym adresem. Miasto wznowiło bowiem postępowanie w sprawie wydanej dla tej nieruchomości decyzji zwrotowej. Na rozpoznanie czekają już kolejne sprawy. Na 13 lipca wyznaczono rozprawę dotyczącą Chmielnej 70, na 14 zaś – w sprawie Siennej 29.