Użytkownik wieczysty może ustanowić służebność przesyłu – uznał Sąd Najwyższy. Jednak jeśli urządzenia przesyłowe powstały przed 1 lutego 1989 r. na gruncie, który wówczas należał do Skarbu Państwa, a dopiero potem został oddany w użytkowanie wieczyste, wtedy żądanie ustanowienia służebności przez użytkownika wieczystego jest nieskuteczne.
Uchwała w składzie siedmiu sędziów zapadła na kanwie sporu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach z lokalną firmą wodociągową. Spółdzielnia domagała się ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy oraz wynagrodzenia w wysokości 5,9 mln zł. Zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji sądy oddalały wniosek spółdzielni, uznając, że to właściciel, a nie użytkownik wieczysty jest uprawniony do formułowania tego typu żądań.
Również przed SN pełnomocnik spółki stał na stanowisku, że służebność przesyłu może być ustanowiona na rzeczy (a więc nieruchomości), a nie prawie. – Ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 3051, że obciążenie dotyczy nieruchomości, a w kolejnym artykule, że legitymowany jest właściciel – wskazywał mec. Bartłomiej Zieliński, który reprezentował Katowickie Wodociągi SA.