Umowa o służebność przesyłu pozwala operatorowi wejść na teren należący do kogoś innego w razie awarii czy konieczności remontu linii energetycznej. O decyzję o zajęciu należy w takiej sytuacji wystąpić do starosty.

Przedsiębiorcy przesyłowi, zamierzający po różnego rodzaju klęskach żywiołowych przywrócić urządzenia do stanu poprzedniego, mogą napotkać na problemy ze strony właścicieli nieruchomości, na których urządzenia te się znajdują. Te kwestie powinny być szczegółowo uregulowane w ramach umowy służebności przesyłu. Jeśli tak jest, wystarczy zastosować się do tych regulacji. Jednak realne problemy mogą wystąpić także w innych przypadkach. Wówczas znajdzie zastosowanie ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

Ważny art. 124b