Kierowcy naruszający przepisy ruchu drogowego mogą zostać ukarani mandatem karnym. Dodatkowo, w wybranych sytuacjach określonych w taryfikatorze, na konto prowadzącego pojazd trafia konkretna liczba punktów karnych. Te jednak można zredukować.

Użytkownicy pojazdów korzystają z redukcji punktów karnych w celu uchronienia się od cofnięcia uprawnień. Według nadal obowiązujących, młodzi kierowcy, czyli ci, którzy uzyskali prawo jazdy w ciągu ostatniego roku, nie mogą przekroczyć 20 punktów karnych. Jeśli wyjdą poza ten limit, muszą ponownie odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

W przypadku kierowców z większym doświadczeniem, „bezpieczna” pula zwiększa się do 24. Gdy zostanie jednak przekroczona, konieczne jest ponowne zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego na prawo jazdy oraz zaliczenie badań psychologicznych.

W dalszym ciągu tzw. „zbijanie punktów karnych” może odbywa się na życzenie doświadczonego kierowcy, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Aby tego dokonać, konieczne jest wzięcie udziału w sześciogodzinnym, odpłatnym szkoleniu organizowanym przez lokalny Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Osoba z kursu wychodzi ze zredukowaną o 6 pulą punków karnych. Co szczególnie istotne, w szkoleniu można wziąć udział tylko wtedy, gdy na koncie danego kierowcy nie zgromadzono więcej niż 24 punktów.

Kierowcom w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Nowe zasady od 4 czerwca 2018 r.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., wejdą w życie dopiero 4 czerwca 2018 r. Jak wynika ze zmian, niezależnie od liczby popełnionych wykroczeń, funkcjonariusz będzie mógł jednorazowo ukarać kierowcę maksymalną liczbą 10 punktów karnych. Po przekroczeniu granicznej sumy 24 punktów, kierowca nie straci automatycznie prawa jazdy, lecz zostanie skierowany na odpłatny kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na badania psychologiczne. Po jego ukończeniu konto kierowcy będzie się zerować, ale jeżeli w ciągu 5 lat raz jeszcze zgromadziłby więcej niż 24 punkty karne, wówczas straci wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami. Oznacza to, że o prawo jazdy będzie musiał ubiegać się od nowa, poczynając od kursu podstawowego w szkole jazdy.

Specjalnie traktowani będą „młodzi kierowcy”. Na płatny kurs reedukacyjny do WORD skierowani zostaną, gdy podczas dwuletniego okresu próbnego popełnią co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Okres próbny wydłuży się wtedy o kolejne dwa lata. Jeśli w tym czasie dopuszczą się trzeciego wykroczenia lub jednego przestępstwa drogowego, uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostaną im odebrane i konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Organizowany na nowych zasadach przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego kurs trwać ma 28 godzin i kosztować będzie 500 zł. Każdy kierowca, który otrzyma skierowanie od starosty musi odbyć kurs w ciągu miesiąca, a po jego zakończeniu przedstawić staroście zaświadczenie o jego zakończeniu wraz dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej – będzie miał na to 6 tygodni. Jeśli chodzi o badania psychologiczne, te również będą muszą zostać przeprowadzone w ciągu miesiąca. Natomiast w terminie 3 miesięcy konieczne będzie przedłożenie staroście orzeczenia psychologicznego wraz dowodem opłaty.