Czy wiesz, że egzamin na prawo jazdy możesz zdawać w samochodzie, do którego przyzwyczaiłeś się podczas kursu? Z "DGP" od poniedziałku 13 lutego do środy 15 lutego pełna oficjalna baza egzaminacyjna i porady dla kierowców.

To możliwe. Zgodnie z przepisami, praktyczna część egzaminu państwowego może być prowadzona autem ośrodka szkolenia kierowców, który przygotowywał kandydata (kategorie: AM, A1, A2, A, B lub B+e). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dodatkową opłatą. Dołączyć do niego należy również dołączyć oświadczenie ośrodka ze zgodą na wykorzystanie pojazdu w egzaminie. Niestety jest też mały haczyk. Ośrodek ma prawo do wycofania zgody. Wystarczy, że zawiadomi o odmowie udostępnienia pojazdu osobę egzaminowaną i WORD nie później niż pięć dni przed wyznaczonym terminem sprawdzianu. Udostępniony pojazd musi spełniać warunki wymagane do przeprowadzenia egzaminu państwowego, np. mieć kamerę w kabinie.

Egzamin można unieważnić

Warto zapamiętać, że gdy podczas egzaminu na prawo jazdy dostrzeżesz pewne nieprawidłowości co do jego przebiegu i ostatecznej oceny, możesz złożyć skargę do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Można to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin. Pismo warto przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa należy zostawić w WORD, a jeden (którego wpływ został potwierdzony w sekretariacie) warto zachować jako dowód złożenia skargi. Dyrektor WORD jest zobowiązany do przekazania skargi do właściwego organu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych. Na mocy przyznanych marszałkowi kompetencji może on kontrolować działalność związaną z egzaminowaniem, a także unieważnić egzamin państwowy, który był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, o ile ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o twoich prawach podczas egzaminu na prawo jazdy? Chcesz nagrać swój przejazd, ale nie wiesz, czy jest to możliwe? A może nie wiesz jakie mogą być konsekwencje niezapłaconych mandatów? Na te i dziesiątki innych pytań odpowiedź znajdziesz w poniedziałkowym dodatku „Prawo jazdy” do Dziennika Gazety Prawnej. W zestawie również płyta DVD zawierająca 2300 pytań z oficjalnej bazy egzaminacyjnej.

Więcej o dodatku „Prawo jazdy” przeczytasz tutaj >>>