Nie trzeba będzie nosić dowodu osobistego, legitymacji studenckiej czy prawa jazdy w portfelu, aby potwierdzić swoje uprawnienia. Wystarczy założyć elektroniczny dokument (tzw. mDokument).
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który właśnie został skierowany do konsultacji publicznych. Ma wejść w życie w ciągu miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom jeszcze w tym roku osoby, które będą chciały załatwić sprawę w urzędzie, nie będą musiały mieć przy sobie dowodu osobistego.