Rozwód i związana z nim utrata środków utrzymania nie uzasadnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Sprawę zainicjowała dłużniczka, która domagała się ogłoszenia upadłości z powodu niewypłacalności. Wskazywała, że jej długi wynikają m.in. z kredytów, które zaciągała wspólnie ze swoim (obecnie byłym) mężem. Podkreślała, iż w trakcie trwania małżeństwa nie pracowała zawodowo i pomagała małżonkowi w prowadzeniu firmy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta działa na niekorzyść wnioskującej. Świadczy bowiem o tym, że już w trakcie zaciągania zobowiązań dłużniczka nie była w stanie ich spłacać. A skoro tak, to należy uznać, że doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób umyślny.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt V Gz 217/16.