Nie tylko stowarzyszenia lokatorskie, lecz także rzecznik praw dziecka i Ministerstwo Sprawiedliwości domagają się pozostawienia katalogu osób, którym gmina będzie zobowiązana zapewnić lokal socjalny.
Obecnie prawo do lokalu socjalnego obligatoryjnie przysługuje m.in. kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, bezrobotnym, obłożnie chorym oraz emerytom i rencistom, którzy spełniają kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Resort infrastruktury chce jednak zlikwidować ten zapis. W ocenie MIB to sąd powinien za każdym razem badać, czy dana osoba powinna liczyć w tym zakresie na pomoc gminy. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, o którym już w listopadzie pisał DGP. Wiele wskazuje jednak na to, że resort zmieni swoją propozycję. Została bowiem skrytykowana nie tylko przez organizacje lokatorskie.

Wspólnym głosem