Nie będzie można wyrzucić mundurowego z mieszkania służbowego, jeśli nie zostanie mu wskazany lokal zastępczy. Taką ochroną zostaną objęte osoby, które nie są w stanie same zapewnić sobie lokum.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 144 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten uprawnia do wyrzucenia na bruk lokatora mieszkania resortowego bez wskazania mu lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Specjalna ochrona ma dotyczyć osób, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych.
Dobytek na ulicę