Standaryzacja wzorów wniosków ma umożliwić elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, a w efekcie przyspieszyć i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej- czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Przedsiębiorca będzie miał wybór - będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek w formie elektronicznej lub papierowej.

Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), na BIP organu odpowiedzialnego za opracowanie wzoru i na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (ePK).

Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych dla określonej procedury i zawierać wskazania, jakie dokumenty należy dołączyć. Takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę wezwań przedsiębiorców do uzupełnienia braków i tym samym znacząco przyspieszyć realizację procedury.

Udostępnionych zostanie 68 projektów wzorów wniosków do procedur administracyjnych określonych w 22 ustawach- czytamy w komunikacie CIR.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Ustawa o informatyzacji czeka na podpis prezydenta