Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak postuluje o wprowadzenie zmian w przesłuchiwaniu dzieci. Resort zgadza się z jego zdaniem.
Postulaty rzecznika praw dziecka Marka Michalaka ws. jednorazowego przesłuchania najmłodszych świadków we wszystkich sprawach, zwłaszcza gdy znają sprawcę, zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości.
Wiceminister Piotr Kluz w odpowiedzi na apel RPD w tej sprawie napisał, że resort zgadza się z opinią, że przesłuchanie dziecka – świadka powinno odbywać się poza salą sądową, w odpowiednich warunkach i w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach.
Reklama
Przesłuchiwanym dzieciom zostaną zapewnione różne poziomy ochrony, uzależnione od ich wieku oraz tego, czy mają status pokrzywdzonego.
Ministerstwo za słuszną uznało także uwagę RPD o konieczności wyznaczenia kuratora w sytuacji, gdy sprawcą przestępstwa było jedno z rodziców.