Wzorem ubiegłych lat – także w tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach w dniach od 20 do 25 lutego 2012 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ciągu kilku dni udzielonych zostało 2761 porad prawnych i psychologicznych.

Kolejne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw umożliwiły pokrzywdzonym uzyskanie pomocy, której potrzebowali.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w akcję przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również możliwość ukierunkowania przyszłych działań podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, aby pomoc dla nich była bardziej dostępna i skuteczna.

Przypomnijmy, że pomocy aktywnie udzielali:
- Prokuratura Generalna,
- Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Rzecznik Praw Dziecka,
- Komenda Główna Policji,
- Krajowa Rada Kuratorów,
- Naczelna Rada Adwokacka,
- Krajowa Rada Radców Prawnych,
- Krajowa Rada Komornicza,
- Komenda Główna Straży Granicznej.
Akcję wspierali także prokuratorzy, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni, adwokaci, prawnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich, kuratorzy zawodowi, funkcjonariusze Policji, pracownicy socjalni psychologowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych którzy udzielali konsultacji.

W tym roku pokrzywdzeni najczęściej zgłaszali się do specjalistów z problemami związanymi z przemocą w rodzinie, przestępstwami gospodarczymi, pobiciami, znęcaniem, rozpowszechnianiem danych osobowych przez Internet bez wiedzy, nękaniem (stalking), uzależnieniami bliskiej osoby, eksmisjami, rozwodami, problemami z uregulowaniem widzeń z dziećmi, przestępstwami przeciwko mieniu, konfliktami sąsiedzkimi, konfliktami rodzinnymi oraz błędami w sztuce lekarskiej

Szczegóły akcji Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.