Od 1 stycznia 2017 urzędnicy i pracownicy sądów i prokuratur otrzymają minimalne wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł brutto. Górny pułap zarobków nie ulegnie zmianie – wynika z projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

Zamiana ta, to efekt podwyższenia płacy minimalnej, która zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r. i wynosić będzie właśnie 2 tys. zł brutto.

Nowe wynagrodzenia zasadnicze przysługujące urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury po nowym roku będą kształtować się następująco:

• Stanowisko samodzielne – od 2 000 zł do 12 000 zł;

• Stanowisko wspomagające – od 2 000 zł do 7 000 zł;

• Stażysta – od 2 000 zł do 3 000 zł;

• Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej – od 2 000 do 4000 zł.

Zgodnie zatem z projektem rozporządzenia ministra sprawiedliwości, najniższą przeznaczoną dla pracowników sądów i prokuratury będzie obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nowa płaca minimalna (obecna wynosi 1850 zł). Swojej sytuacji tym razem nie poprawią natomiast osoby najlepiej zarabiające. Jak wynika z proponowanych zapisów, górne widełki wynagrodzeń nie ulegną zmianie.

Przypomnijmy, że obecne wynagrodzenie dla pracowników sądów i prokuratur obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Wtedy to nastąpiła podwyżka, na której najbardziej skorzystały osoby otrzymujące najwyższe pensje. Przykładowo, na stanowiskach samodzielnych dolny pułap widełek zwiększył się jedynie o 50 zł, a górny o 5 tys. zł.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego na etapie opiniowania.