Nowe zasady opłacania kosztów sądowych przez internet miały być stosowane już od 1 lipca 2016 r. Tak stanowiło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. Jednak ponieważ system e-płatności w resorcie sprawiedliwości nie został wdrożony w terminie, taka możliwość została przesunięta na 1 stycznia 2017 r.
Do końca tego roku możliwe są trzy sposoby zapłaty:
● Przelewem, na rachunek bankowy sądu właściwego do podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się obowiązek opłaty lub do sądu, za pośrednictwem którego należy wnieść pismo podlegające tej opłacie. Numery rachunków sądów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i na tablicy ogłoszeń w budynku sądu. Kopie dowodu wpłaty trzeba przekazać niezwłocznie do sądu, w ślad za złożonym pismem, natomiast dowód w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej przekazuje się do sądu wraz z informacją na wydruku potwierdzoną złożonym własnoręcznie podpisem, że kwota jest opłatą za wniesione pismo w konkretnej sprawie.