Czytelnik otrzymał drogą pocztową sądowy nakaz zapłaty. Wynika z niego, że ma zapłacić ponad tysiąc złotych z tytułu niespłaconej pożyczki zaciągniętej osiem lat temu. Pozew wniosło przedsiębiorstwo, któremu bank sprzedał wierzytelność.
– Korzystałem z darmowych porad prawnych i poinformowano mnie, że dług jest przedawniony, a ja nie muszę go spłacać – mówi czytelnik. – Jednak z jakiegoś powodu sąd wydał nakaz zapłaty. Czy to znaczy, że mam obowiązek uiścić należność – zastanawia się.
Aby uniknąć konieczności zapłaty, należy złożyć sprzeciw od nakazu w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Można go też otrzymać w biurze podawczym sądu. Na formularzu trzeba podać swoje dane oraz wskazać powoda, a także sygnaturę sprawy. Następnie należy postępować według podanego niżej wzoru: