Spółka powinna dbać o swoje interesy i stosować się do zaleceń sądu w celu uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu upominawczym. Jeśli tego nie zrobi sprzeciw zostanie odrzucony – przypomniał Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Sprawa dotyczyła konfliktu pomiędzy dwiema spółkami. Jedna domagała się zapłaty zaległych należności, potwierdzonych nakazem upominawczym. Druga - pozwana wniosła sprzeciw od postanowienia Sądu Rejonowego w tym zakresie.

Niestety, uwagi strony pozwanej zostały odrzucone z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w dozwolonym terminie, pomimo odpowiedniego wezwania. Sąd Rejonowy uzasadniał, że w piśmie wskazał o jakie niedociągnięcia chodzi i w jaki sposób należy je poprawić. Zamiast tego strona złożyła kolejny sprzeciw. Działanie takie nie stanowi ujętej w przepisach procedury, do której przestrzegania zobowiązany jest organ wymiaru sprawiedliwości. Drugi sprzeciw został uznany za wniesiony po przekroczeniu ustawowego terminu. W takich okolicznościach sąd odrzucił oba powołując się na artykuł 504§1 Kodeksu postępowania cywilnego.