Polska mogła wyciągać konsekwencje wobec wszystkich firm i osób, które urządzały gry na automatach bez wymaganej prawem koncesji. Fakt, że ustawa o grach hazardowych uchwalona w 2009 r. nie została przesłana Komisji Europejskiej do notyfikacji, nie oznacza, że art. 6 ust. 1 ustawy nie mógł być stosowany. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Orzeczenie to bez wątpienia wpisuje się w trend wielu niekorzystnych wydarzeń dla polskiej branży hazardowej. Co więcej, można mówić o pewnym przełomie, gdyż do tej pory większość doktryny oraz większość polskich sądów uważało, że przepis przewidujący obowiązek uzyskania koncesji był przepisem technicznym. Także sam Trybunał Sprawiedliwości UE w swych orzeczeniach wskazywał wyraźnie, że rozwiązania ustawy z 2009 r. wpływały na swobodę przedsiębiorczości, więc powinny być uzgodnione z Komisją Europejską. A skoro nie były – nie można ich stosować względem jednostek.
Teraz jednak sędziowie uznali, że Polska mogła wprowadzanej regulacji nie notyfikować. Powód? Za normy techniczne należy uznawać te, które prowadzą do całkowitego zakazu świadczenia usług bądź stworzenia istotnych dodatkowych wymagań do ich świadczenia. A konieczność uzyskania koncesji na działalność hazardową, która bez wątpienia jest specyficzna i powiązana z ochroną zdrowia obywateli, nie jest szczególnie uciążliwym wymogiem dla przedsiębiorców.
Reklama
Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców? Tyle, że ci, którzy walczą właśnie w polskich sądach o odszkodowania, znaleźli się na straconej pozycji.
– Rozstrzygnięcie TSUE powinno mieć znaczący wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych w kontekście stosowania art. 107 kodeksu karnego skarbowego w przypadku urządzania wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych – informuje Ministerstwo Finansów.
Wyrok trybunału nie tylko zamyka drogę do uzyskania odszkodowań, lecz będzie także skutkował odpowiedzialnością karno-skarbową dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie ponieśli konsekwencji łamania przepisów ustawy.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 października 2016 r., sygn. akt C-303/15.