Żadnych papierosów – ani elektronicznych, ani tradycyjnych – nie można używać w miejscach publicznych. Zakaz dosłownie mówi o paleniu wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich i elektronicznych.
Nie można więc palić na terenie placówek leczniczych i tam, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, a także na terenie uczelni, placówek oświatowych oraz pomocy społecznej. Od dymu tytoniowego muszą być wolne place zabaw dla dzieci, pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku oraz sportu. Podobnie pomieszczenia zakładów pracy, z wyjątkiem obiektów oraz urzędów podlegających ministrowi obrony narodowej i ministrowi spraw wewnętrznych oraz ministrowi sprawiedliwości.
To oni określą (w drodze rozporządzeń) szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych.