statystyki

Losy pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy

autor: Jarosław Fidala18.09.2016, 20:00
Brak jest spójnej regulacji, która w sposób jednolity ujmowałaby problem sukcesji praw i obowiązków beneficjenta po jego śmierci.

Brak jest spójnej regulacji, która w sposób jednolity ujmowałaby problem sukcesji praw i obowiązków beneficjenta po jego śmierci.źródło: ShutterStock

Przepisy nie regulują dostatecznie tej kwestii. Warto w umowach o dofinansowanie doprecyzować zasady jego przejęcia przez następców. Wtedy nie będą oni musieli oddawać wsparcia.

Działalność gospodarcza ma swoje oparcie w zasobach gromadzonych przez przedsiębiorcę dla realizacji skonkretyzowanych celów. Niejednokrotnie pomoc publiczna stanowi istotną część tych zasobów i tym samym warunkuje powodzenie realizacji wytyczonych przez przedsiębiorcę założeń. Dlatego los pomocy publicznej po śmierci przedsiębiorcy nie może pozostać obojętny dla samego beneficjenta oraz jego następców prawnych – zwłaszcza w perspektywie zachowania ciągłości celu gospodarczego realizowanego w oparciu o środki pomocowe.

Niedostatek regulacji

W aktualnym stanie prawnym brak jest spójnej regulacji, która w sposób jednolity ujmowałaby problem sukcesji praw i obowiązków beneficjenta po jego śmierci. Zasady sukcesji zostały uregulowane w nielicznych przepisach prawnych dotyczących np. wsparcia dla obszarów wiejskich czy sektora rybackiego. Wspomniane regulacje dopuszczają wstąpienie do postępowania o przyznanie pomocy publicznej następców prawnych wnioskodawcy pod warunkiem, że nie sprzeciwi się to istocie i celowi środka pomocowego, określonego przez przepisy unijne, krajowe oraz programy operacyjne. Natomiast w zakresie pomocy już udzielonej powołane przepisy formułują dodatkowe wymogi dotyczące przejęcia przez następcę prawnego zobowiązań związanych z pomocą oraz niewypłacenia całości środków z tytułu pomocy zmarłemu beneficjentowi przed jego śmiercią.

Ocena kontekstu

Brak dostatecznego określenia losów pomocy publicznej po śmierci beneficjenta powoduje konieczność jej kwalifikacji w kategoriach ogólnych.

Podstawowym pytaniem pozostaje: czy prawa i obowiązki związane z pomocą publiczną wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 czerwca 2011 r. (sygn. akt II GSK 586/10), wyjaśniając, że „nieuprawnione jest twierdzenie, że ekspektatywa uzyskania pomocy ONW [dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – red.] wchodzi do spadku po zmarłym rolniku i stanowi przedmiot dziedziczenia po nim (...) Przepisy spadkowe nie mają zastosowania do szeregu praw i obowiązków. Do spadku, z natury rzeczy, nie należą więc majątkowe prawa i obowiązki o charakterze publicznoprawnym, wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego)”.

Charakter prawny samej umowy o dofinansowanie – już po jej zawarciu – bywa jednak określany przez orzecznictwo sądowe jako cywilnoprawny, co mogłoby przemawiać za uznaniem podstaw do dziedziczenia ustanowionych jej mocą praw i obowiązków. Dla przykładu warto powołać postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 3159/15), w którym stwierdzono, że „umowa o dofinansowanie projektu ma charakter cywilnoprawny i nie zmienia tego okoliczność, że specyfika takiej umowy polega na połączeniu rozwiązań konstrukcyjnych, charakterystycznych dla prawa zobowiązań, z elementami prawa publicznego”.


Pozostało 74% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane