Nikt w Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma zamiaru przeprowadzania – ani wprost, ani pod pozorem reorganizacji – jakiejkolwiek weryfikacji sędziów. Tego typu obawy są bezpodstawne – zapewnił Łukasz Piebiak, wiceszef MS, podczas debaty w redakcji DGP. Jej uczestnicy ostro spierali się o sens planowanej reformy sądownictwa i jej spodziewane konsekwencje.
Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa, podkreślał, że niepokój środowiska jest uzasadniony; zwłaszcza w kontekście niedawnej decyzji prezydenta o niepowołaniu, i to bez jakiegokolwiek uzasadnienia, 10 sędziów.
– Zaprezentowane zręby reformy przewidują stworzenie urzędu sędziego sądu powszechnego, co może pociągnąć za sobą konieczność wręczenia wszystkim sędziom ponownych nominacji. A co jeśli wówczas dwieście albo tysiąc osób nie zostanie powołanych? Czy to nie będzie właśnie weryfikacja, to praktyka pokaże – tłumaczył sędzia Żurek.