Urząd Zamówień Publicznych organizuje 10 dodatkowych szkoleń poświęconych nowym przepisom o zamówieniach publicznych. Są one skierowane do urzędników odpowiedzialnych za przetargi.
Wyczekiwana od dawna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) wejdzie w życie 28 lipca. Zmian jest dużo – dość powiedzieć, że opublikowany w Dzienniku Ustaw tekst ustawy liczy aż 72 strony. Co więcej, choć mamy do czynienia z nowelizacją, to niesie ona ze sobą zupełnie nowe procedury. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzanie przetargów mają się więc czego uczyć. Urząd Zamówień Publicznych próbuje im w tym pomóc, organizując na temat zmian od kilku miesięcy konferencje w różnych miastach polskich. Teraz rusza z cyklem 10 szkoleń adresowanych wyłącznie do zamawiających. Wszystkie będą się odbywać w Warszawie, niemniej mogą się zgłaszać uczestnicy z całej Polski. Trzy pierwsze spotkania odbędą się 21 lipca oraz 2 i 4 sierpnia. Informacji o nich należy szukać na stronie www.uzp.gov.pl. Ze względu na duże zainteresowanie udział w szkoleniu może wziąć tylko jedna osoba z danej instytucji publicznej. Chętni muszą sukcesywnie sprawdzać informacje na wskazanej stronie internetowej, gdyż jak pokazuje doświadczenie z organizowanych wcześniej konferencji, wolne miejsca kończą się w błyskawicznym tempie.
Szkolenia będą się odbywać w godz. 9.00–15.00 i będą podzielone na bloki tematyczne. Podczas pierwszego „Zagadnienia o charakterze ogólnym” będą omawiane zamówienia mieszane, planowanie zamówień i szacowanie ich wartości oraz przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia. Kolejny blok, „Ocena wykonawcy”, jest poświęcony nowym przesłankom wykluczania wykonawców wraz z tzw. procedurą naprawczą (ang. self-cleaning), warunkom udziału w postępowaniu, poleganiu na zasobach podmiotów trzecich oraz dokumentom i oświadczeniom. W następnych częściach wykładowcy z UZP skupią się na wyborze najkorzystniejszej oferty, nowych przesłankach odrzucania ofert i kryteriach ich oceny. Zostaną też omówione przepisy dotyczące umów ramowych i możliwości zmian w kontraktach.
Osoby, które nie będą w stanie wziąć udziału w szkoleniach lub dla których zabraknie miejsc, mogą się zapoznać z prezentacjami przedstawionymi na konferencjach organizowanych przez UZP w pierwszym półroczu. Są one dostępne na stronie: www.uzp.gov.pl (zakładki: Repozytorium wiedzy/Przedsięwzięcia edukacyjne/Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją ustawy Pzp/Nowelizacja ustawy Pzp – działania edukacyjne UZP w I połowie 2016 r.). W ośmiu prezentacjach przedstawiono m.in. najważniejsze zmiany w prawie i ich wpływ na udzielanie zamówień publicznych, podmiotową ocenę wykonawców na nowych zasadach czy sposoby komunikacji między zamawiającym a wykonawcami.